Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 03/06/2014 13:29 bởi tôn tiền tử
Thôi Dịch 崔液 (?-714) tự Nhuận Phủ 潤甫, người Định Châu, em của Thôi Thục 崔湜 (671-713), giỏi thơ ngũ ngôn, đỗ tiến sĩ. Bạn của ông là Bùi Diệu Khanh 裴耀卿 tập hợp thơ văn của ông lại thành 10 quyển, nay còn 7 bài thơ.