Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2007 10:54 bởi Vanachi
Cố Phi Hùng 顧非熊 là con của Cố Huống 顧況, thi nhân đời Đường, sống khoảng trước sau năm 836, tự không rõ, người Cô Tô. Thơ ông có một quyển được chép trong Tân Đường thư nghệ văn chí.