Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:55

瓜洲送朱萬言

渡頭風晚葉飛頻,
君去還吳我入秦。
雙淚別家猶未斷,
不堪仍送故鄉人。

 

Qua Châu tống Chu Vạn Ngôn

Độ đầu phong vãn diệp phi tần,
Quân khứ hoàn Ngô ngã nhập Tần.
Song lệ biệt gia do vị đoạn,
Bất kham nhưng tống cố hương nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gió chiều thổi lá bay đầu bến
Anh về Ngô tôi đến đất Tần
Lệ xa quê cũ chưa ngưng
Mà nay khóc tiễn cố nhân lên đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Gió chiều lá rụng đầy bến sông,
Bạn trở về Ngô, ta đến Tần.
Xa nhà lệ cũ còn chưa dứt,
Nay lại đành lòng tiễn cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến đò chiều lá bay nhiều quá
Ông đi Ngô tôi ngả đất Tần
Biệt ly dòng lệ khô dần
Đau lòng nhưng cũng bạn thân giã từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bến sông chiều gió lá bay
Về Ngô bạn rẽ tôi nay nhập Tần
Biệt nhà nước mắt chứa chan
Đành sao khi tiễn cố nhân quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời