萬年厲員外宅殘菊

才過重陽後,
人心已為殘。
近霜須苦惜,
帶蝶更宜看。
色減頻經雨,
香銷恐漸寒。
今朝陶令宅,
不醉卻應難。

 

Vạn Niên Lệ viên ngoại trạch tàn cúc

Tài quá trùng dương hậu,
Nhân tâm dĩ vị tàn.
Cận sương tu khổ tích,
Đới điệp cánh nghi khan.
Sắc giảm tần kinh vũ,
Hương tiêu khủng tiệm hàn.
Kim triêu Đào lệnh trạch,
Bất tuý khước ưng nan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vừa hết tiết trùng dương
Nhân tâm cũng đã tàn
Mùa sương đành tiếc mãi
Bướm vờn ngắm dở dang
Sắc kém vì mưa gió
Hương tan bởi lạnh hàn
Hôm này nhà Đào lệnh
Không say khó vô vàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiết Trùng dương vừa qua chút ít
Lòng người vui nhộn nhịp đã nguôi
Gần sương tiếc phải ngậm ngùi
Nếu như bướm đậu tức thời nên xem
Sắc suy giảm nhiều phen mưa gió
Hương nhạt phai vì giá băng dần
Sáng nay Đào lệnh nhà gần
Khó từ chối uống cầm chừng không say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời