Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 11/06/2014 10:09 bởi tôn tiền tử
Thiên Kiều du nhân 天嶠遊人 là danh xưng của một đạo sĩ tới chơi núi Ma Cô, có đề lại một bài thơ. Tên tuổi và lai lịch của ông đều không rõ.