15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:45

送周判官元范赴越

原下相逢便別離,
蟬鳴關路使回時。
過淮漸有懸帆興,
到越應將墜葉期。
城上秋山生菊早,
驛西寒渡落潮遲。
已曾幾遍隨旌旆,
去謁荒郊大禹祠。

 

Tống Chu phán quan Nguyên Phạm phó Việt

Nguyên thượng tương phùng tiện biệt ly,
Thiền minh quan lộ sử hồi thì.
Quá Hoài tiệm hữu huyền phàm hứng,
Đáo Việt ưng tương truỵ diệp kỳ.
Thành thượng thu thiên sinh cúc tảo,
Dịch tây hàn độ lạc triều trì.
Dĩ tằng kỷ biến tuỳ tinh bái,
Khứ yết hoang giao Đại Vũ từ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gặp rồi xa tại kinh đô
Ve kêu quan ải mùa vào, về nam
Qua Hoài hứng bởi buồm căng
Rồi khi đến Việt lá băng xuống ngàn
Trời thu sớm nở cúc vàng
Lạnh qua trạm dịch, triều đang xuống dần
Ngọn cờ, đi khắp non sông
Viếng thăm miếu Hạ Vũ không dấu người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nguyên Hạ gặp nhau lại biệt ly
Ve kêu đường ải sứ quay về
Qua Hoài dần nổi treo buồm hứng
Đến Việt vừa đây lá rụng thời
Cúc nở trên thành thu núi sớm
Lạnh qua tây trạm chậm triều lui
Mấy lần từng đã mang cờ tiết
Đại Vũ đền hoang đến tế trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gặp nhau thì chia tay nhân tiện
Ve kêu đường lúc tiễn sứ về
Qua Hoài hứng thú buồm ghe
Chừng khi tới Việt chắc mùa lá rơi
Cúc trên núi tốt tươi nở sớm
Lạnh quán hàng, triều xuống bến đò
Đã từng khắp chốn theo cờ
Viếng thăm đền Vũ hoang vu lâu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau rồi lại biệt ly,
Ve kêu quan ải sứ về miền nam.
Vượt Hoài hứng bởi buồm căng,
Mà qua đến Việt lá băng đúng thời.
Cúc vàng sớm nở thu trời,
Lạnh qua trạm dịch, triều lơi xuống dần.
Từng mang cờ tiết mấy lần,
Viếng thăm Hạ Vũ miếu thần hoang vu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời