Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 28/02/2017 07:23

憶江上吳處士

閩國揚帆去,
蟾蜍缺復圓。
秋風吹渭水,
落葉滿長安。
此地際會夕,
當時雷雨寒。
蘭橈殊未返,
消息海雲端。

 

Ức giang thượng Ngô xử sĩ

Mân quốc dương phàm khứ,
Thiềm thừ khuyết phục viên.
Thu phong xuy Vị thuỷ,
Lạc diệp mãn Trường An.
Thử địa tế hội tịch,
Đường thời lôi vũ hàn.
Lan trạo thù vị phản,
Tiêu tức hải vân đoan.

 

Dịch nghĩa

Giương buồm trở về đất Mân,
Mặt trăng lúc khuyết lúc tròn.
Gió thu thổi qua sông Vị,
Lá rụng đầy Trường An.
Chúng ta gặp nhau tại nơi đây,
Lúc đó sấm sét và mưa lạnh lẽo.
Mái chèo bằng gỗ mộc lan chưa trở lại,
Tin tức ngóng trông nơi chân mây góc biển.


Tác giả cùng người ở ẩn họ Ngô gặp nhau ở Trường An, khi họ Ngô trở về đất Mân, ông viết bài này tỏ nỗi nhớ nhung.

Nguồn: Bạch thoại Đường thi tinh hoa, Hà Tư Mỹ, Cáp Nhữ Tân xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Mân ông giương buồm đi khuất
Cóc trên trăng lúc khuyết lúc tròn
Gió thu sông Thuỷ thổi dồn
Trường An lá rụng đầy đường tả tơi
Chúng ta gặp lại nơi đây nữa
Sấm chớp rền lạnh lẽo cơn mưa
Mái chèo trở lại vẫn chưa
Ngóng trông tin tức từ bờ biển xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giương buồm về đất Mân
Khi khuyết khi tròn trăng.
Sông Vị gió thu thổi
Lá rụng khắp Trường An.
Nơi đây gặp nhau tối
Đúng lúc sấm mưa giăng
Chèo lan chưa trở lại
Tin mây nước phai tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất Mân giương cánh buồm đi
Mặt trăng đắp đổi khuyết đi lại tròn
Vị Thuỷ thu gió thổi sông
Trường An lá rụng khắp trong lẫn ngoài
Đất này gặp gỡ đêm nay
Đương thời sấm lạnh mưa bay não nề
Chèo lan đi vẫn chưa về
Đầu mây tin tức lê thê biển ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giương buồm về chốn đất Mân,
Lúc tròn lúc khuyết mặt trăng mây mù.
Thổi qua sông Vị gió thu,
Trường An lá rụng quanh khu thành đầy.
Chúng ta gặp gỡ nơi đây,
Lúc nầy sấm sét lạnh đầy mưa rơi.
Mộc lan chèo gỗ chưa rời,
Ngóng trông góc biển chân trời tin xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời