Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: Hàn Dũ (3)

Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 23:26

寄韓潮州愈

此心曾與木蘭舟,
直到天南潮水頭。
隔嶺篇章來華岳,
出關書信過瀧流。
峰懸驛路殘雲斷,
海浸城根老樹秋。
一夕瘴煙風捲盡,
月明初上浪西樓。

 

Ký Hàn Triều Châu Dũ

Thử tâm tằng dữ mộc lan chu,
Trực đáo thiên nam triều thuỷ đầu.
Cách Lĩnh thiên chương lai Hoá nhạc,
Xuất quan thư tín quá Lung lưu.
Phong huyền dịch lộ tàn vân đoạn,
Hải tẩm thành căn lão thụ thu.
Nhất tịch chướng yên phong quyển tận,
Nguyệt minh sơ thượng Lãng Tây lâu.

 

Dịch nghĩa

Lòng này đã từng theo chiếc thuyền gỗ mộc lan,
Tới nơi đầu sông nước triều lên xuống cõi trời nam.
Thư ông vượt Lĩnh Nam gửi đến núi Hoá,
Thư tôi qua cửa ải tới sông Lung.
Đường đến quán dịch như treo trên sườn núi, không còn mây,
Nước biển vỗ vào chân thành, thu về trên cây già.
Một tối gió thổi hết khói độc,
Trăng sáng ló lên nơi lầu Lãng Tây.


Hàn Dũ (768-824) là thi nhân có tiếng đời Đường, để lại 10 quyển gồm 327 bài thơ. Năm 819, ông đang giữ chức Hình bộ thị lang trong triều, vì can gián trái ý làm vua giận, biếm ông làm thứ sử Triều Châu (nay là huyện cùng tên, tỉnh Quảng Đông).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thuyền lan từng đã buộc lòng nhau
Đến thẳng trời nam lướt thuỷ trào
Cách núi thơ đưa về Hoá Nhạc
Ra quan tin gửi đến Lung Lưu
Núi treo đường trạm tàn mây đứt
Biển thẳm chân thành, cỗi cội thâu
Một tối khói tan theo gió cuốn
Trăng vàng mới ló Lãng Tây lâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lòng này từng gửi Mộc Lan đò
Thẳng tới trời nam ngọn thuỷ triều
Văn vượt Lĩnh Nam qua Hoá Nhạc
Thư rời quan ải tới Sang Lưu
Đường treo đỉnh núi mây tan tác
Biển thấm chân thành rừng cổ thu
Lam khói một chiều gió cuốn cả
Ánh trăng mới mọc Lãng Tây lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng này đã từng theo thuyền gỗ
Tới đầu sông ở chỗ trời nam
Thư về núi Hoá cách non
Hồi âm qua ải tới dòng sông Lung
Đường đến quán dịch vòng sườn núi
Cây đượm thu, sóng vỗ chân thành
Một đêm gió thổi khói tan
Lãng Tây lầu thấy trăng vàng hiện ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng đã từng theo thuyền mộc lan,
Tới đầu sóng nước cõi trời nam.
Lĩnh Nam thư vượt đưa non Hoá,
Cửa ải thư tôi Lung thuỷ sang.
Quán dịch không mây đường đến núi,
Chân thành nước vỗ, cây thu tàn.
Một đêm khói độc tan theo gió,
Trăng sáng Lãng Tây lầu ánh vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng này đã kết với thuyền lan,
Sóng nước tuôn trào đến cõi nam.
Vượt núi tin đưa về Hoá Nhạc
Cách đèo thư gởi tới Lam Giang.
Chân thành nước vỗ cây thu úa,
Đường trạm non treo khói núi tan.
Một tối gió xua bao khí độc,
Lầy Tây lấp ló ánh trăng vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời