送安南惟鑑法師

講經春殿裏,
花繞御床飛。
南海幾回渡,
舊山臨老歸。
潮搖蠻草落,
月溼島松微。
空水既如彼,
往來消息稀。

 

Tống An Nam Duy Giám pháp sư

Giảng kinh xuân điện lý,
Hoa nhiễu ngự sàng phi.
Nam hải kỷ hồi độ,
Cựu sơn lâm lão quy.
Triều dao man thảo lạc,
Nguyệt thấp đảo tùng vi.
Không thuỷ ký như bỉ,
Vãng lai tiêu tức hy.

 

Dịch nghĩa

Ông giảng kinh trong điện xuân,
Hoa bay lượn quanh sập vua.
Đã mấy phen vượt biển Nam,
Nay già rồi mới về núi cũ.
Sóng lay động làm cỏ nơi xứ rợ rơi xuống,
Trăng soi ướt thông trên đảo khiến chúng trở nên nhỏ bé.
Vượt trời nước mà về nơi kia,
Tin tức qua lại sẽ ít ỏi.


Hai câu luận có sách chép là “Xúc phong hương tổn ấn, Triêm vũ khánh sinh y” 觸風香損印,霑雨磬生衣 (Do hở gió mà hương kém sức lan toả, Vì ngấm mưa nên khánh sinh ra rêu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Trong điện xuân, sách kinh bàn luận,
Giường vua ngồi hoa luẩn quẩn bay.
Biển Nam qua lại bấy nay,
Núi non cảnh cũ già quay trở về.
Gió thổi mạnh hương lìa quả ấn,
Mưa dầm dề rêu ngấn khánh vàng.
Kia kìa trời biển mênh mang,
Đi về tin tức ít đàng lưu thông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Kinh sách điện xuân bàn
Hoa bay nhiễu ngự sàng
Biển Nam về mấy độ
Núi cũ tuổi già nhàn
Cỏ rối sóng triều rụng
Thông gò trăng ướt lan
Dông dài trời biển thế
Tin tức ít đường sang.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giảng kinh trong điện tiết xuân
Giường vua hoa lá bay quanh cung này
Biển nam mấy độ vượt đây
Chơi thăm núi cũ già gầy về thôi
Thuỷ triều lay cỏ rối dày
Trăng soi tùng ướt đảo này ẩn đây
Về kia nước phật thoáng giây
Vãng lai tin tức qua ngày hiếm thay.


Câu 5: Chữ không 空 chỉ phật pháp nên chỉ trong ký 既khoảng khắc đã đi tới bên kia bỉ 彼.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sư giảng kinh ngày xuân trong điện
Hoa thơm bay bay đến giường vua
Biển nam vượt mấy đã vừa
Lão ông đến lúc núi xưa về rồi
Thuỷ triều lay cỏ rơi xứ rợ
Trăng đảo thông bé nhỏ ướt mèm
Bên kia bờ nước vắng im
Lại qua tin tức như chìm bớt đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giảng kinh sách cung xuân
Hoa loạn bay giường ngự
Nam hải vượt bao lần
Lão về rừng núi cũ
Cỏ xứ rợ triều dâng
Đảo thông trăng ủ rủ
Bên kia nước mênh mang
Tin tức sang không đủ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giảng sách nơi xuân điện
Sập vua hoa lượn kề
Biển Nam bao thuở vượt
Núi cũ tuổi già về
Dãi gió hương phai nhạt
Dầm mưa khánh ủ ê
Nước trời qua bến đó
Chắc vắng bặt tin quê


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giảng kinh trong chốn điện xuân nầy,
Bay lượn giường vua hoa nở đầy.
Vượt biển về Nam đà mấy độ,
Nay già núi cũ mới về đây.
Sóng lay cỏ rợ còn rơi xuống,
Trăng chiếu ướt thông đảo nhỏ lây.
Vượt nước biển trời về chốn ấy,
Lại qua tin tức ít ra thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời