Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 18:18

口號

中夜忽自起,
汲此百尺泉。
林木含白露,
星斗在青天。

 

Khẩu hào

Trung dạ hốt tự khởi,
Cấp thử bách xích tuyền.
Lâm mộc hàm bạch lộ,
Tinh đẩu tại thanh thiên.

 

Dịch nghĩa

Nửa đêm chợt tự thức giấc,
Đi lấy nước từ suối ấy xa cả trăm thước.
Cây rừng đọng móc trắng,
Sao còn mọc trên trời xanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nửa đêm chợt tự thức
Gánh nước suối trăm thước
Cây rừng đầy móc trong
Trời xanh sao còn mọc

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nửa đêm chợt tỉnh giấc nồng
Suối hơn trăm bước nước trong lấy về
Cây rừng móc phủ trắng ghê
Giữa trời sao Đẩu khí nhoè ánh xanh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời