早秋寄題天竺靈隱寺

峰前峰後寺新秋,
絕頂高窗見沃洲。
人在定中聞蟋蟀,
鶴從棲處掛獼猴。
山鐘夜渡空江水,
汀月寒生古石樓。
心憶懸帆身未遂,
謝公此地昔年遊。

 

Tảo thu ký đề Thiên Trúc Linh Ẩn tự

Phong tiền phong hậu tự tân thu,
Tuyệt đính cao song kiến Ốc Châu.
Nhân tại định trung văn tất suất,
Hạc tòng thê xứ quải mi hầu.
Sơn chung dạ độ không giang thuỷ,
Đinh nguyệt hàn sinh cổ thạch lâu.
Tâm ức huyền phàm thân vị toại,
Tạ công thử địa tích niên du.

 

Dịch nghĩa

Cảnh núi trước hay sau chùa cũng đều nhuốm vẻ thu mới
Qua cửa sổ tầng cao nhất chùa nhìn thấy miền Ốc Châu
Người ngồi thiền nghe thấy dế kêu
Chỗ hạc có lúc từng làm tổ nay khỉ vượn đang đu đưa
Ban đêm tiếng chuông từ núi vọng qua bên kia sông
Trăng trên bãi sông làm ngôi chùa cổ cất bằng đá lạnh thêm
Lòng nhớ cánh buồm đi xa mà thân chưa toại
Ông Tạ Linh Vận xưa kia đã từng đến thăm chốn này

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Sau trước non ngàn mới vẻ thu,
Cao ngất bên song ngắm Ốc châu.
Người thiền giun dế gáy rỉ rả,
Hạc đậu vượn hầu chuyền lau nhau.
Hiu hắt nước khuya trầm chuông núi,
Lạnh lùng trăng bãi rợp mái lầu.
Nhớ cánh buồm treo lòng chưa thoả,
Ông Tạ từng chơi đấy năm nao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chùa vào thu núi sau núi trước
Từ đỉnh cao mắt ngước Ốc Châu
Ngồi thiền thoảng tiếng dế sầu
Nơi chim hạc đậu nay treo vượn hồng
Tiếng chuông trôi qua sông đêm lặng
Lầu đá xưa lạnh trắng trăng khuya
Ức lòng nhớ cánh buồm treo
Tạ công năm trước đã nhiều lần qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trước sau chùa núi cảnh vào thu,
Lên cửa sổ cao ngắm Ốc Chu.
Người vốn định thiền giun dế gáy,
Hạc từng an đậu khỉ hầu đu!
Chuông đêm núi vọng rền sông vắng,
Lầu cũ trăng tàn sắc lạnh lu!
Lòng nhớ buồm treo thân chẳng thoả,
Tạ Công đất ấy từng ngao du!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chùa, thu, núi trước, núi sau,
Ốc Châu, từ cửa song cao thấy liền.
Dế kêu đang lúc ngồi thiền,
Cây xưa hạc đậu chỉ tuyền vượn treo.
Đêm, chuông, sông nước vắng teo,
Bãi, lầu đá cổ, trăng treo, lạnh lùng.
Nhớ buồm, thân chửa vẫy vùng,
Nơi đây ông Tạ đã từng đến chơi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi sau non trước chùa thu mới
Song cửa nóc chùa ngắm Ốc Châu
Nhập định người tu nghe tiếng dế
Về nơi hạc đậu vượn trèo leo
Đêm yên chuông núi qua sông nước
Lầu đá cổ trăng bãi lạnh sâu
Lòng nhớ buồm xa thân chẳng toại
Đất này ông Tạ trước từng qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh quanh chùa đều vào thu mới
Từ tầng cao nhìn tới Ốc Châu
Ngồi thiền nghe tiếng dế kêu
Nơi xưa hạc ở vượn hầu đang leo
Ban đêm tiếng chuông theo sông vọng
Trăng bên sông soi bóng thạch lâu
Nhớ buồm thân có được đâu
Tạ công xưa có ngao du chùa này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước sau chùa núi nhuốm thu sầu,
Cửa sổ tầng cao thấy Ốc Châu.
Thiền định ngồi nghe kêu tiếng dế,
Chỗ làm tổ hạc vượn đu đầu.
Ban đêm sông vọng thanh chuông núi,
Chùa đá trăng sông lạnh mái lầu
Lòng nhớ buồm xa thân chửa toại,
Chốn này ông Tạ đã thăm lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quanh chùa cảnh đượm màu thu,
Tít lầu cao ngắm Ốc Châu xa vời.
Ngồi thiền, tiếng dế ỉ ôi,
Xưa nơi tổ hạc, nay nơi khỉ đùa.
Sông đêm rền tiếng chuông khua,
Im lìm trăng bãi chùa xưa lạnh lùng.
Ngẫm mình thân thế long đong,
Chốn nầy ông Tạ đã từng qua chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời