Dưới đây là các bài dịch của Hạt Cát. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vãn hứng (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Hạt Cát

Xóm vắng ngõ cùng chạnh lẽ loi,
Khăn đen gậy trúc dạo chiều lơi.
Cây chìm khói ráng thôn xế bóng,
Nước ngập cầu lau nẻo vắng người.
Kim cổ miên man sông mịt mịt,
Anh hùng lận đận lá vơi vơi.
Quay về chiếc bóng lan can dựa,
Một mảnh trăng treo lạnh biếc trời!

Ảnh đại diện

Thu nguyệt ngẫu thành (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Hạt Cát

Một mình phòng vắng dậy trầm ngâm,
Thoang thảng hương bay lắng ý phàm.
Trời đất lặng yên ghê biến hóa,
Tháng ngày nhàn nhã đáng ngàn vàng.
Thói nho nhạt nhẽo tình đời bạc,
Cõi thánh thong dong, vị đạo thâm.
Sách vở đọc phăng không vướng bận,
Cội mai song cửa dạo cung đàn.

Ảnh đại diện

Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 1 (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Hạt Cát

Bồng Lai, Nhược Thuỷ mịt không bờ,
Cõi tục lần hồi tóc bạc phơ.
Nhà cũ ngoài mây phai trướng huệ,
Xóm quê dưới núi đắm trăng mơ.
Lòng như hạc nội bay trời thẳm,
Dấu tựa hồng ngàn dẫm tuyết trơ.
Thân thế ngày nào nương động đá?
Năm mây ngoảnh lại cửa cung mờ!

Ảnh đại diện

Thanh minh (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Hạt Cát

Quê người từ buổi thân trôi dạt,
Thấm thoát thanh minh mấy đốt tay.
Ngàn dặm mộ phần đành thiếu lễ,
Mười năm người cũ chẳng còn ai.
Mưa mây tạnh dứt trời bừng sáng,
Xuân sắc lưng chừng hoa vội phai.
Chén rượu trên tay cầm gắng gượng,
Mà nguôi nỗi nhớ khổ ngày ngày.

Ảnh đại diện

Trường tương tư kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Hạt Cát

Chiều hôm sương khói vờn hoa,
Sầu mong thao thức trăng ngà buông lung.
Phụng hoàng dây Triệu vừa ngưng,
Uyên ương đàn Thục chập chùng khởi lên.
Khúc hay sao chẳng lưu truyền,
Gió xuân mong gửi về miền Yên Nhiên.
Xa xăm trời nhớ triền miên,
Thủa nào ngọn sóng mắt huyền bâng khuâng.
Bây giờ suối lệ hàng hàng,
Tin chăng dạ thiếp bẽ bàng đau thương.
Xin về mà ngắm bóng gương.

Ảnh đại diện

Tây Hà dịch (Nguyễn Du): Bản dịch của Hạt Cát

Xanh xanh cầu đá bờ tây
Xóm nhà nhỏ vẫn như ngày xa xưa
Lối mòn tiếng nói vẳng đưa
Vườn sau bóng trúc lưa thưa mấy hàng
Rơm hong khói sớm tầng tầng
Đón chờ trừ tịch đôi vần liễn xuân
Gặp nhau chẳng nói chẳng rằng
Cười khan một tiếng chứa chan ý tình!

Ảnh đại diện

An Huy đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Hạt Cát

Quạ kêu xao xác sương mai,
Từ Châu nam bắc sáng ngày rõ phân.
Lúa xanh ruộng tuyết xa gần,
Núi non bốn mặt mây giăng trắng tùng.
Dặm nghìn cố quốc mịt mùng,
Công danh lăn lóc bụi hồng một phen.
Hoa mai chỉ trỏ báo tin,
Xuân đâu với kẻ linh đinh quê người!

Ảnh đại diện

Kê Khang cầm đài (Nguyễn Du): Bản dịch của Hạt Cát

Cầm đài xưa gọi Kê Khang,
Theo người đàn mất đài hoang bao giờ.
Bảy dây văn vũ như tờ,
Đông Tây hai Tấn mịt mờ tăm hơi.
Nay còn tính trẻ mà chơi,
Làng say sau nữa ai người tới lui.
Quảng Lăng! Ôi! Thất truyền rồi!
Tì bà khúc mới nửa vời Hồ Khương.

Ảnh đại diện

Vũ Thắng quan (Nguyễn Du): Bản dịch của Hạt Cát

Hùng quan Vũ Thắng nổi danh
Ngàn xưa đất ấy Man Kinh biên thùy
Không binh tướng vẫn uy nghi
Thái bình an lạc suốt kỳ trăm năm
Nửa ngày lưng ngựa bóng râm
Ve kêu thu ý mười phần nỉ non
Ngoảnh đầu muôn dặm thêm buồn
Xanh xanh núi Sở ngút ngàn mắt trông!

Ảnh đại diện

Sở vọng (Nguyễn Du): Bản dịch của Hạt Cát

Kinh Tương ngàn dặm đô xưa
Nửa sông vây một dải hồ mênh mông
Mạnh giàu trăm trận như không
Tam Ngô để trống một vùng biên cương
Gió thu chiều ngóng cố hương
Nước mây tan tác bá vương mộng đồ
Tranh dành đâu đất Tôn Lưu
Xanh xanh bến bãi hoang vu một trời!

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối