Dưới đây là các bài dịch của Hạt Cát. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Thôn cư (Tùng quân tam kính tại) (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hạt Cát

Bóng tùng xanh ba dãy,
Năm hết gửi ít lời.
Ngắm thu nâng chén rượu,
Chống gậy dạo chiều lơi.
Mây cao trăng lấp ló,
Trời rộng nhạn chơi vơi.
Bỗng nghe chuông chiều vọng,
Bảo trẻ gài phên thôi.

Ảnh đại diện

Lạng Châu vãn cảnh (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Hạt Cát

Mây thu lạnh lẽo chùa xưa
Thuyền ngư xao xác thoảng đưa chuông chiều
Cò bay non nước quạnh hiu
Gió yên mây nhẹ liêu xiêu lá hồng.

Ảnh đại diện

Vũ Lâm thu vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Hạt Cát

Suối khe lồng bóng cầu treo,
Long lanh ngấn nước nắng chiều nghiêng soi.
Núi non quạnh quẽ lá rơi,
Phôi pha sương khói mây trôi chuông rền.

Ảnh đại diện

Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện (Thường Kiến): Bản dịch của Hạt Cát

Sớm mai vào thăm chùa cổ,
Rừng cao chơm chớm nắng hồng.
Lối quanh núi đồi lặng lẽ,
Cỏ hoa che kín thiền phòng.
Ánh núi ca vui chim chóc,
Bóng đầm chẳng bận tấm lòng.
Muôn tiếng thinh không vắng bặt,
Chỉ nghe ngân vọng khánh chuông.

Ảnh đại diện

Dạ quy Lộc Môn sơn ca (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Hạt Cát

Ngày tàn chùa núi tiếng chuông ngân,
Tranh vượt Ngư Lương lắm rộn ràng.
Người theo bờ cát về xóm bến,
Ta cỡi con thuyền xuôi Lộc Môn.
Lộc Môn trăng chiếu ngời cây cỏ,
Bỗng thấy Bàng Công chốn ẩn thân.
Cửa đá nẽo tùng luôn quạnh quẽ
Lui tới dành riêng kẻ chuộng nhàn.

Ảnh đại diện

Tảo thu ký đề Thiên Trúc Linh Ẩn tự (Giả Đảo): Bản dịch của Hạt Cát

Sau trước non ngàn mới vẻ thu,
Cao ngất bên song ngắm Ốc châu.
Người thiền giun dế gáy rỉ rả,
Hạc đậu vượn hầu chuyền lau nhau.
Hiu hắt nước khuya trầm chuông núi,
Lạnh lùng trăng bãi rợp mái lầu.
Nhớ cánh buồm treo lòng chưa thoả,
Ông Tạ từng chơi đấy năm nao.

Ảnh đại diện

Quy Võng Xuyên tác (Vương Duy): Bản dịch của Hạt Cát

Nhẹ nhàng chuông ngân thung lũng
Ngư tiều lác đác dời chân
Núi xa hoàng hôn lãng đãng
Ngõ về mây trắng mông mênh
Cỏ Lăng mềm mại khó vững
Hoa Dương nhẹ hẩng dễ lên
Bờ đông cỏ xuân thắm đượm
Buồn buồn liếp cửa gài then.

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]