22/03/2023 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu ký đề Thiên Trúc Linh Ẩn tự
早秋寄題天竺靈隱寺

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 22:40

 

Nguyên tác

峰前峰後寺新秋,
絕頂高窗見沃洲。
人在定中聞蟋蟀,
鶴從棲處掛獼猴。
山鐘夜渡空江水,
汀月寒生古石樓。
心憶懸帆身未遂,
謝公此地昔年遊。

Phiên âm

Phong tiền phong hậu tự tân thu,
Tuyệt đính cao song kiến Ốc Châu.
Nhân tại định trung văn tất suất,
Hạc tằng thê xứ quải viên hầu.
Sơn chung dạ độ không giang thuỷ,
Đinh nguyệt hàn sinh cổ thạch lâu.
Tâm ức huyền phàm thân vị toại,
Tạ công thử địa tích niên du.

Dịch nghĩa

Cảnh núi trước hay sau chùa cũng đều nhuốm vẻ thu mới
Qua cửa sổ tầng cao nhất chùa nhìn thấy miền Ốc Châu
Người ngồi thiền nghe thấy dế kêu
Chỗ hạc có lúc từng làm tổ nay khỉ vượn đang đu đưa
Ban đêm tiếng chuông từ núi vọng qua bên kia sông
Trăng trên bãi sông làm ngôi chùa cổ cất bằng đá lạnh thêm
Lòng nhớ cánh buồm đi xa mà thân chưa toại
Ông Tạ Linh Vận xưa kia đã từng đến thăm chốn này

Bản dịch của Hạt Cát

Sau trước non ngàn mới vẻ thu,
Cao ngất bên song ngắm Ốc châu.
Người thiền giun dế gáy rỉ rả,
Hạc đậu vượn hầu chuyền lau nhau.
Hiu hắt nước khuya trầm chuông núi,
Lạnh lùng trăng bãi rợp mái lầu.
Nhớ cánh buồm treo lòng chưa thoả,
Ông Tạ từng chơi đấy năm nao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tảo thu ký đề Thiên Trúc Linh Ẩn tự