暮過山村

數里聞寒水,
山家少四鄰。
怪禽啼曠野,
落日恐行人。
初月未終夕,
邊烽不過秦。
蕭條桑柘外,
煙火漸相親。

 

Mộ quá sơn thôn

Sổ lý văn hàn thuỷ,
Sơn gia thiểu tứ lân.
Quái cầm đề khoáng dã,
Lạc nhật khủng hành nhân.
Sơ nguyệt vị chung tịch,
Biên phong bất quá Tần.
Tiêu điều tang giá ngoại,
Yên hoả tiệm tương thân.

 

Dịch nghĩa

Dọc đường đã vài dặm nghe tiếng nước lạnh chảy,
Lác đác nhà núi, bốn vách đều không có láng giềng.
Chim lạ kêu trên đồng nội trải rộng,
Mặt trời lặn làm kinh sợ người đang đi.
Trăng non đêm chưa hết,
Lửa canh trên đồn không ra khỏi đất Tần.
Dâu mọc tiêu điều xơ xác,
Tìm nơi có khói bếp và ánh lửa để tìm đến làm quen ở trọ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mấy dặm nước reo lạnh,
Núi thưa mấy hộ dân.
Chim hoang kêu khắp nội,
Trời lặn hoảng bàn chân.
Trăng mảnh chưa tàn bóng,
Lửa canh chẳng quá Tần.
Tiêu điều ngoài bụi thẳm,
Khói lửa tới làm thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vẳng nghe nước lạnh dặm vài
Nhà thưa vắng vẻ tứ bề núi quanh
Chim kêu khắc khoải đồng hoang
Mặt trời bóng xế doạ hành nhân qua
Trăng non chưa hết chiều tà
Biên cương lửa hiệu nên chưa qua Tần
Dâu gai ngoài xứ điêu tàn
Ngại cơn khói lửa tới gần người thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng suối lạnh nghe đà vài dặm
Nhà trên non không lắm xóm giềng
Đồng hoang chim lạ kêu riêng
Bộ hành lo lắng chiều nghiêng bóng rồi
Chưa tối hẳn trăng thời đã mọc
Đài biên phòng không vượt đất Tần
Vườn dâu xơ xác thanh bần
Noi theo lửa bếp tới gần làm quen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng nước dọc đường vài dặm dài,
Láng giềng lác đác nhà sơ sài.
Trên đồng chim lạ kêu dàn trải,
Trời tối người đi sợ nạn tai.
Trăng khuyết đêm dài, chưa dứt hẳn,
Lửa canh đồn bót, Tần chưa hay.
Tiêu điều dâu mọc cây xơ xác,
Lửa khói tìm quen trọ ít ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời