Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/07/2014 13:26 bởi Vanachi
Lê Võ (?-1941) là một chí sĩ yêu nước, tục gọi là Ấm Võ, em ruột chí sĩ Lê Ninh, quê làng Trung Lễ, tổng Văn Lâm, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1904, ông tiếp xúc với Phan Bội Châu và tham dự vào việc thành lập Hội Duy Tân, năm 1906 ông ra nước ngoài, ở Trung Quốc rồi sang Nhật (1908) một thời gian rồi trở về nước hoạt động. Năm 1911, giữa lúc ông sắp ra nước ngoài lần thứ hai thì bị bắt tại Hà Nội, rồi đưa giam ở Vinh, đày Côn Đảo. Đến năm 1925, ông mới được trả tự do, về sống âm thầm tại quê hương với nghề đông y, ông mất trong năm 1941.