Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/06/2006 04:54 bởi Vanachi
Ðoàn Văn Khâm 段文欽 người đời Lý. Thân thế và sự nghiệp chưa rõ, chỉ biết đã từng làm đến chức Công Bộ Thượng Thư dưới triều vua Lý Nhân Tông (1072-1128). Tác phẩm chỉ còn lưu lại 3 bài thơ. Qua mấy bài thơ còn lại, ta có thể thấy ông là người hâm mộ đạo Phật và cũng là nhà thơ xuất sắc đời bấy giờ.

 

Tuyển tập chung