Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 01/08/2008 07:53 bởi Vanachi
Trần Quan 陳觀 sinh, mất năm nào và quê quán ở đâu đều chưa rõ. Chỉ biết ông từng làm quan vào cuối đời Trần, tới chức An phủ sứ.

Tác phẩm hiện còn 1 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.