Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/08/2008 07:53 bởi Vanachi
Trần Quan 陳觀 sinh, mất năm nào và quê quán ở đâu đều chưa rõ. Chỉ biết ông từng làm quan vào cuối đời Trần, tới chức An phủ sứ.

Tác phẩm hiện còn 1 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung