Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (173 bài)
- Phan Bội Châu (234 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bùi Giáng (2 bài)
Tạo ngày 16/04/2007 20:15 bởi Vanachi
Chu Thấp Hy người làng Đào Xá, tổng Tạ Xá, huyện Kim Động, Phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đỗ cử nhân, từng giành giải nhất về thể thơ chữ Hán trong cuộc thi vịnh Kiều năm 1905 do tổng đốc Lê Hoan tổ chức và Nguyễn Khuyến làm chủ khảo.