Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ
Tạo ngày 16/04/2007 20:15 bởi Vanachi
Chu Thấp Hy người làng Đào Xá, tổng Tạ Xá, huyện Kim Động, Phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đỗ cử nhân, từng giành giải nhất về thể thơ chữ Hán trong cuộc thi vịnh Kiều năm 1905 do tổng đốc Lê Hoan tổ chức và Nguyễn Khuyến làm chủ khảo.