Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/02/2019 10:42 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/02/2019 10:42 bởi hongha83
Dương hoàng hậu 楊皇后 (?-1279) là phi của Tống Độ Tông 宋度宗 (1240-1274), sinh ra Tống Đoan Tông 宋端宗 (1269-1278), được phong thái hậu. Nhà Tống mất, bà chạy về Ôn Châu rồi Phúc Châu. Sau khi Lục Tú Phu 陸秀夫 ôm nhà vua nhảy xuống biển tự tận sau trận hải chiến đại bại, thái hậu nghe tin, khóc lớn mà rằng “Ta nhẫn nhục chưa chết mà tới tận đây, cũng chỉ vì xót xa dòng máu của họ Triệu, nay thì không còn hy vọng gì nữa rồi”, cũng đâm đầu xuống biển tự tận. Tác phẩm hiện còn 49 bài Cung từ, hai bài tứ tuyệt, hai bài hai câu.