Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (333 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/09/2007 07:35 bởi Vanachi
Nguỵ Thôi 魏璀, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo đời Đường. Thơ còn lại một bài.