Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/09/2008 01:14 bởi Vanachi
Trần Đạo Tái 陳道載 (?-?) là con Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải tức chái nội vua Trần Thái Tông, được triều đình phong tước Văn Túc vương. Là người nổi tiếng thông minh, lại có tài văn chương, Trần Đạo Tái được vua quan nhà Trần đặc biệt quý mến. Sử chép ông đậu bảng nhãn lúc mới mười bốn tuổi, được Thượng hoàng Trần Nhân Tông (1279-1307) cho vào điện Dưỡng Đức cùng ăn cơm với mình. Rất tiếc ông chết sớm nên không để lại sự nghiệp gì. Con ông là Trần Văn Bích làm quan đến chức Thái bảo.

Đương thời Trần Đạo Tái sáng tác khá nhiều thơ văn, có tập thơ Thiên Trường cảnh vịnh 60 bài, nhưng nay đều đã mất.

 

Tuyển tập chung