Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 01:18

侍上皇宴

紅濕剝龜腳,
黃香炙馬鞍。
山僧持凈戒,
同坐不同餐。

 

Thị thượng hoàng yến

Hồng thấp bác quy cước,
Hoàng hương chá mã an.
Sơn tăng trì tịnh giới,
Đồng toạ bất đồng xan.

 

Dịch nghĩa

Món quy cước bóc rồi đỏ mọng,
Món mã yên nướng xong vàng thơm.
Vị sư ông trên núi cao giữ điều răn về chay tịnh,
Tuy ngồi cùng bàn vẫn khác thức ăn.


Bài thơ này ứng khẩu trong bữa tiệc do vua Trần thết ở điện Dưỡng Đức.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

“Chân rùa” phanh đỏ ướt,
“Yên ngựa” nướng vàng thơm.
Sư núi lòng chay tịnh,
Cùng bàn vẫn khác cơm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

'''Chân rùa'' tươi đỏ thật ngon
Nướng vàng ''yên ngựa'' mùi thơm tuyệt vời
Sư tăng đã tịnh giới rồi
Món ăn vẫn khác dẫu ngồi cùng nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

CMón rùa chân bóc mọng hồng,
Món ăn “yên ngựa” nướng xong thơm vàng.
Sư ông chay tịnh giữ răn,
Thức ăn vẫn khác cùng bàn ngồi thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rùa bóc rồi chân ửng đỏ hồng,
Nướng xong “yên ngựa” món thơm xông.
Sư ông chay tịnh đang răn giữ,
Khác biệt thức ăn ngồi vẫn chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời