Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
3 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/08/2008 11:27 bởi Vanachi
Niên hiệu Khai Nguyên đời Đường, nha tướng U châu họ Trương lấy vợ họ Khổng, sinh được năm con trai. Sau khi Khổng thị chết, Trương lấy vợ khác, người mẹ kế đối đãi với năm con riêng của chồng rất tàn ác. Một ngày năm người con đi tảo mộ mẹ thì thấy mẹ bước từ trong mộ ra, đưa cho tấm lụa trên chép ba bài thơ này. Mấy người con đem về trình lên thượng ty của cha. Kết cục người vợ kế bị xử đày đi Lĩnh Nam, họ Trương bị cách chức.