Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (10 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/07/2019 20:19 bởi hongha83
Nguyễn Phu Tiên 阮孚先 (?-?) hiệu Tân Kiều 新橋, người xã Vĩnh Đông, phủ Khoái Châu (nay thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Thân thế và sự nghiệp của ông hiện chưa có nhiều thông tin, chỉ biết ông sống vào khoảng thế kỷ XVI và làm Hàn lâm viện Thừa chỉ, Thẩm hình viện. Có thơ trong Toàn Việt thi lục 全越詩錄.