Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/09/2008 07:49 bởi Vanachi
Đồng Ngạn Hoằng người huyện Chí Linh, châu Thượng Hồng (nay là huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng), sinh và mất năm nào đều chưa rõ, chỉ biết là người cuối đời Trần.

Tác phẩm: hiện còn một bài thơ chép trong Việt âm thi tập.

 

Tuyển tập chung