Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/06/2008 20:12 bởi hongha83
Hiện Quang thiền sư 現光禪師 (?-1221) họ Lê 黎, tên tục là Thuần, người thành Thăng Long, đi tu ở núi Yên Tử, châu Đông Triều. Từ 11 tuổi đã làm đồ đệ Thiền sư Thường Chiếu, lớn lên ông còn theo học các Thiền sư Trí Thông và Pháp Giới trong nhiều năm, về sau trở thành một nhân vật đặc sắc thuộc thế hệ thứ 14, dòng thiền Quan Bích, tiếng tăm vang đền kinh kỳ. Vua Lý Huệ Tông từng cho đem lễ vật mời nhiều lần, nhưng ông đều tìm cách từ chối. Ông mất năm Tân Tỵ, niên hiệu Kiến Gia thứ mười một (1221). Tác phẩm hiện còn 2 bài kệ.

 

Tuyển tập chung