Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/02/2009 18:22 bởi hongha83
Tiết Nghiệp 薛業 sống khoảng năm Thiên Bảo, không làm quan, tính cách thanh cao, được người đời mến phục. Ông từng ngao du vùng Lư Sơn. Thơ chỉ còn hai bài.

Nguồn: Đường - thơ một thuở/ NXB Văn hoá thông tin, 1999.