Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/12/2006 10:09 bởi Vanachi
Nghi Phần công chúa 宜芬公主 (có nơi chép là Nghi Phương 宜芳, ?-745) là cháu ruột của Đường Huyền Tông, gọi bằng cậu. Mẹ của Nghi Phần là An Lạc công chúa 安樂公主, chị của Đường Huyền Tông, gả cho Dương Thận Giao 楊愼交, sinh ra Nghi Phần, nên Nghi Phần họ Dương. Năm Thiên Bảo thứ tư (745), Đường Huyền Tông gả Nghi Phần cho Lý Diên Sủng 李延寵, vua tộc Hề. Hơn nửa năm sau, vì An Lộc Sơn (tiết độ sứ chỉ huy quân đội nhà Đường ở miền đông bắc) thường đem quân đánh phá nước Hề, Lý Diên Sủng phản
Đường, đem quân đánh trả, và đã giết Nghi Phần để tế cờ năm 745.