Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- René Char (19 bài)
- André Frénaud (1 bài)
- Anne Fontaine (1 bài)
- Pierre Seghers (2 bài)
- Jacques Larue (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (6 bài)
- Tế Hanh (2 bài)
Tạo ngày 08/07/2008 18:06 bởi hongha83
Eugène Guillevic (1907-1997) là nhà thơ và nhà dịch thuật Pháp. Ông sinh ở Canar và mất ở Paris. Con một thuỷ thủ. Hoạt động chống phát xít Đức. Đảng viên Đảng Cộng Sản Pháp.

Tác phẩm:
- Terraque (1942)
- Hình cầu (Sphère) 1963
- Nghệ thuật thơ (Art poétique) 1989
- Làng (Ville) 1969