Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jacques Larue (1 bài)
- René Char (19 bài)
- Eugène Guillevic (6 bài)
- André Frénaud (1 bài)
- Anne Fontaine (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (2 bài)
Tạo ngày 21/10/2018 19:39 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/10/2018 19:51 bởi hongha83
Pierre Seghers (5/1/1906 - 4/11/1987) là nhà thơ, dịch giả và nhà xuất bản Pháp. Ông còn có các bút danh là Louis Maste và Paul Rutgers. Ông sinh ở Paris và mất ở Créteil, Pháp. Ông là người đã góp phần quan trọng vào việc tập hợp và phổ biến thơ kháng chiến Pháp, đồng thời cũng đã cho in và xuất bản thơ Pháp và thơ thế giới.