Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 10/01/2018 22:51 bởi tôn tiền tử
Hột Hàn Trước 紇幹著 không rõ năm sinh và mất, thi nhân người Hà Nam đời Đường, năm Trinh Nguyên đời Đức Tông giữ chức Thái phó tự thừa, sau đó hành tích không rõ. Toàn Đường thi còn chép 4 bài thơ.