25.00
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
6 bài thơ
Tạo ngày 26/05/2008 02:05 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/05/2008 03:22 bởi Vanachi
Nguyễn Tịch 阮籍 (210-263) tự Tự Tông 嗣宗, xuất thân ở Uý Thị, Trần Lưu nước Nguỵ đời Tam Quốc (nay là Khai Phong, Hà Nam). Ông là một trong Trúc Lâm thất hiền, phụ thân của ông là Nguyễn Vũ 阮瑀 - từng là thừa tướng nước Nguỵ và là một trong Kiến An thất tử. Ông từng làm hiệu uý bộ binh, cho nên còn được gọi là Nguyễn bộ binh. Tấn thư nói rằng ông tướng mạo anh kiệt, chí khí hùng hồn, ngạo nhiên tự đắc, nhiệm ý mình, mà vui cười tức giận không để lộ ngoài mặt, hoặc đóng cửa xem sách cả tháng không ra ngoài, hoặc đi chơi sông núi cả ngày quên về, học rộng, nhất là Lão Trang. Uống rượu, huýt sáo, giỏi đàn. Gặp lúc đắc ý bỗng quên mình, người đương thời cho là bị si. Tịch thường tự ý một mình lấy xe đi, không theo đường lộ, đi hết tới chỗ xe không đi được nữa, khóc một hồi rồi về. Đấy chính…