Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 14/06/2006 04:33 bởi Vanachi
Mạc Ký 莫記 người huyện Đông Triều phủ Tân Hưng, không rõ mất năm nào, chỉ biết xuất thân võ tướng nhưng rất ưa ngâm vịnh. Được lĩnh chức Quân đầu dưới triều Trần Hiến Tông (1329-1341).