Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/06/2006 04:33 bởi Vanachi
Mạc Ký 莫記 người huyện Đông Triều phủ Tân Hưng, không rõ mất năm nào, chỉ biết xuất thân võ tướng nhưng rất ưa ngâm vịnh. Được lĩnh chức Quân đầu dưới triều Trần Hiến Tông (1329-1341).

 

Tuyển tập chung