Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Huy Oánh (6 bài)
- Nguyễn Hoàn (11 bài)
- Nguyễn Gia Ngô (1 bài)
- Đặng Trần Côn (15 bài)
- Phan Kính (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (3 bài)
- Duy Phi (1 bài)
Tạo ngày 28/12/2013 11:26 bởi Vanachi
Hoàng Ngũ Phúc 黃五福 (1713-1776) là danh tướng thời Lê Trung Hưng, quê ở xã Phụng Công, huyện Yên Dũng (nay là thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Ông có công lớn trong việc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và là tổng chỉ huy cuộc nam tiến đánh Đàng Trong, mở mang đất đai Bắc Hà tới Quảng Nam. Hoàng Ngũ Phúc xuất thân là hoạn quan, nổi tiếng là người có nhiều mưu kế. Trước ông giữ chức tả thiếu giám, sung giữ chức nội sai trong Hình phiên.