13.00
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ
Tạo ngày 14/06/2008 21:56 bởi Vanachi
Thiền sư Bảo Giác 寳覺禪師 (?-1173) là bạn kết giao và cũng là người đã dẫn dắt Thiền sư Tịnh Giới. Năm sinh, quê quán và thân thế sự nghiệp đều không rõ, chỉ biết mất vào tháng Mười năm Quý Tị, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ mười một (từ 7 tháng Mười một đến 6 tháng Mười hai năm 1173). Tác phẩm còn một bài kệ đọc cho Tịnh Giới nghe trước lúc mất.