15.00
Nước: Triều Tiên
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jo Gi-cheon (7 bài)
- Lý Tuý Quang (3 bài)
Tạo ngày 18/03/2020 17:43 bởi tôn tiền tử
Từ Hạo Tu 徐浩修 (서호수, Seo Ho-su, 1736-1799) tự Dưỡng Chân 養直, hiệu Hạc Sơn 鹤山, thuỵ Tĩnh Hiến 靖憲, là một sứ thần Triều Tiên trong sứ đoàn sang nhà Thanh tham dự lễ bát tuần vạn thọ của Càn Long vào năm 1790. Trong thời gian này, ông có gặp gỡ với sứ đoàn nước ta do vua Quang Trung cử sang. Sự việc được ghi chép trong Yên hành kỷ 燕行紀 của ông.

 

Tuyển tập chung