Nhật Nam xanh núi đâu sau mây?
Mưa nắng hè thu xa tới đây.
Giao hảo Trung Hoa xưa có sứ,
Ngày nay giáo hoá ơn sâu dày.
Dự xong yến tiệc còn nghe nhạc,
Chưa rảnh làm thơ tặng bạn bầy.
Thơ mới đọc xong nhiều ý vị,
Trong lòng như có mật êm thay!.