43.75
Nước: Anh
7 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 08/11/2007 17:06 bởi Vanachi
Wystan Hugh Auden (21/2/1907 – 29/9/1973) là nhà thơ Mỹ gốc Anh với bút danh W. H. Auden. Wystan Hugh Auden sinh ra và lớn lên ở Anh, trở thành nhà thơ nổi tiếng của Anh, năm 1939 sang Mỹ. Ông là người có sự ảnh hưởng rất lớn đến văn học Anh-Mỹ, là một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ XX.