Chưa có đánh giá nào
Nước: Triều Tiên
5 bài thơ
Tạo ngày 21/08/2014 02:09 bởi tôn tiền tử
Hứa Cảnh Phiền 許景樊 là một nữ sĩ Triều Tiên, năm sinh và mất không rõ, sống khoảng thế kỷ XV, tên Sở Cơ 楚姬, hiệu Lan Tuyết Hiên 蘭雪軒, biệt hiệu Cảnh Phiền 景樊, xuất thân từ gia đình quyền quý thư hương, cùng cha và anh được xếp vào những thi từ gia nổi tiếng đương thời.

Thơ của Hứa Cảnh Phiền được sĩ tử Triều Tiên cũng như nhà Minh (Trung Quốc) tán thưởng, được chép trong Triều Tiên thi tuyển, Minh thi tuyển,...