Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 02:19

楊柳枝詞其一

青樓西畔絮飛揚,
煙鎖柔條拂檻長。
何處少年鞭白馬,
綠陰來系紫遊韁。

 

Dương liễu chi từ kỳ 1

Thanh lâu tây bạn nhứ phi dương,
Yên toả nhu điều phất hạm trường.
Hà xứ thiếu niên tiên bạch mã,
Lục âm lai hệ tử du cương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tây thanh lâu bông liễu tơ bay bốc
Những cành mềm sương phủ phất lan can
Người tuổi trẻ từ đâu roi, ngựa trắng
Đến bóng râm dây cương ngựa buộc ngang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng NHàn

Tây thanh lâu liễu tơ bông bay,
Sương phủ cành mềm hiên cửa dài.
Tuổi trẻ từ đâu roi ngựa trắng,
Bóng râm đến buộc ngựa cương bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời