Trong doanh trại theo chân nhau xanh mới
Ngoài cổng nhà nơi quạ nấp bao xuân
Ghét làm sao cây bên cầu sông Bá
Chỉ đưa người chứ không giúp đón nghênh

tửu tận tình do tại