Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 02:24

楊柳枝詞其二

按辔營中次第新,
藏鴉門外幾番春。
生憎灞水橋邊樹,
不解迎人解送人。

 

Dương liễu chi từ kỳ 2

Án bí doanh trung thứ đệ tân,
Tàng nha môn ngoại kỷ phiên xuân.
Sinh tăng Bá thuỷ kiều biên thụ,
Bất giải nghinh nhân giải tống nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trong doanh trại theo chân nhau xanh mới
Ngoài cổng nhà nơi quạ nấp bao xuân
Ghét làm sao cây bên cầu sông Bá
Chỉ đưa người chứ không giúp đón nghênh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng NHàn

Trong doanh thứ bậc theo chân,
Nha môn nơi quạ bao xuân nấp ngoài.
Cây bên cầu Bá ghét hoài,
Đưa người chứ chẳng có ngày đón nghênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời