Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 02:16

竹枝詞其二

永安宮外是層灘,
灘上行人多少難。
潮信有時應自至,
郎舟一去幾時還。

 

Trúc chi từ kỳ 2

Vĩnh An cung ngoại thị tằng than,
Than thượng hành nhân đa thiểu nan.
Triều tín hữu thì ưng tự chí,
Lang chu nhất khứ kỷ thời hoàn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thác ghềnh ngoài cung Vĩnh An
Đường sông đi khó người than van rền
Nước triều đúng lúc lại lên
Thuyền đi chàng có nhớ, quên quay về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài Vĩnh An cung lớp thác ghềnh,
Đường sông đi khó người than rên.
Nước triều đúng lúc dâng lên nữa,
Chàng nhớ thuyền đi về chớ quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời