Thác ghềnh ngoài cung Vĩnh An
Đường sông đi khó người than van rền
Nước triều đúng lúc lại lên
Thuyền đi chàng có nhớ, quên quay về

tửu tận tình do tại