Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:22

寄女伴

結廬臨大道,
日見大江流。
鏡匣鸞將老,
園花蝶已秋。
寒山新過雁,
暮雨獨歸舟。
寂寞紗窗掩,
那堪憶舊遊。

 

Ký nữ bạn

Kết lư lâm đại đạo,
Nhật kiến đại giang lưu.
Kính hạp loan tương lão,
Viên hoa điệp dĩ thu.
Hàn San tân quá nhạn,
Mộ vũ độc quy chu.
Tịch mịch sa song yểm,
Na kham ức cựu du.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Làm nhà tranh bên đường quan đạo
Ngày thấy dòng sông lớn trôi qua
Trong hộp gương chim loan sắp lão
Ngoài vườn hoa bướm cũ đã già
Đỉnh Hàn Sơn bay qua nhạn mới
Cơn mưa chiều trở lại thuyền côi
Cảnh quạnh hiu song the khép kín
Nhớ chơi xưa bứt rứt lắm rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà cỏ bên đường lớn,
Ngày thấy sông trôi qua.
Trong gương loan sắp lão,
Vườn hoa bướm thu già.
Hàn Sơn qua nhạn mới,
Mưa chiều về thuyền côi.
Tịch mịch song the khép,
Sao chịu nhớ xưa chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời