Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 26/07/2008 22:30 bởi Vanachi
Vũ Thế Trung 武世忠 sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu đều chưa rõ. Chỉ biết ông làm quan vào cuối đời Trần.

Tác phẩm còn 4 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.