Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:40

蘭谷其四

風傳花氣遶浮溪,
矮矮遮香野老籬。
春滿山雲初過雨,
一爐柏子讀騷詞。

 

Lan cốc kỳ 4

Phong truyền hoa khí nhiễu phù khê,
Oải oải già hương dã lão ly.
Xuân mãn sơn vân sơ quá vũ,
Nhất lô bách tử độc Tao tỳ (từ).

 

Dịch nghĩa

Gió đưa mùi hoa phảng phất quanh khe cạn,
Hương thơm bay là là phủ lên bờ dậu của ông già đồng quê.
Xuân đầy mây núi, mưa vừa tạnh,
Đốt một lò quả thông, đọc khúc Ly tao.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Gió qua khe cạn đưa hương,
Quẩn quanh phủ xuống dậu vườn lão nông.
Ngâm nga bên bếp lò thông,
Mây xuân đầy núi, trời trong mưa ngừng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mùi hoa gió thoảng quanh khe cạn
Bờ giậu làn hương phảng phất đưa
Mây núi đầy xuân mưa mới dứt
Đốt lò đọc lại khúc ca xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùi hoa phảng phất quanh khe cạn,
Bay phủ hương thơm lên dậu rào.
Mây núi xuân đầy mưa đã tạnh,
Đốt lò đọc lại khúc Ly tao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùi hoa phảng phất quanh khe,
Hương thơm bay phủ bờ tre giậu rào.
Đốt lò đọc khúc Ly tao
Mây xuân đầy núi mưa rào tạnh chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời