Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:39

蘭谷其三

謝砌春遲遶幾回,
一芽露綻碧初開。
欲知高潔無塵處,
嚴子秋風坐釣臺。

 

Lan cốc kỳ 3

Tạ thiết xuân trì nhiễu kỷ hồi,
Nhất nha lộ trán bích sơ khai.
Dục tri cao khiết vô trần xứ,
Nghiêm tử thu phong toạ điếu đài.

 

Dịch nghĩa

Xuân muộn mấy lần lượn quanh thềm nhà họ Tạ,
Một búp non vừa nhú mầu biếc mở đầu.
Muốn biết chỗ cao khiết không bụi bặm,
Xin tới đài câu trong gió thu của Nghiêm Quang.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Thềm Tạ xuân qua muộn mấy hồi
Lộc non vừa nhú biếc tinh khôi
Hỏi nơi dấu bụi chưa từng bén
Thu gió đài câu Nghiêm tử ngồi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuối xuân mấy nhánh quanh thềm Tạ
Búp nõn vừa nhô vẻ biếc khoe
Cao khiết chốn đâu không bụi vấy
Đài câu Nghiêm Tử gió thu về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân qua thềm Tạ muộn bao lần,
Khoe biếc búp non nhú khắp sân.
Cao khiết chỗ nào không bụi bặm,
Đài câu Nghiêm tử gió thu vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân thềm Tạ muộn bao lần,
Búp non khoe biếc khắp sân nhú chồi.
Chỗ nào cao khiết trên đời,
Đài câu Nghiêm tử đón ngồi gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời