29/06/2022 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan cốc kỳ 3
蘭谷其三

Tác giả: Vũ Thế Trung - 武世忠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:39

 

Nguyên tác

謝砌春遲遶幾回,
一芽露綻碧初開。
欲知高潔無塵處,
嚴子秋風坐釣臺。

Phiên âm

Tạ thiết xuân trì nhiễu kỷ hồi,
Nhất nha lộ trán bích sơ khai.
Dục tri cao khiết vô trần xứ,
Nghiêm tử thu phong toạ điếu đài.

Dịch nghĩa

Xuân muộn mấy lần lượn quanh thềm nhà họ Tạ,
Một búp non vừa nhú mầu biếc mở đầu.
Muốn biết chỗ cao khiết không bụi bặm,
Xin tới đài câu trong gió thu của Nghiêm Quang.

Bản dịch của Song Tuyết

Thềm Tạ xuân qua muộn mấy hồi
Lộc non vừa nhú biếc tinh khôi
Hỏi nơi dấu bụi chưa từng bén
Thu gió đài câu Nghiêm tử ngồi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thế Trung » Lan cốc kỳ 3