Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2008 22:39

蘭谷其一

豈論北里與東園,
稚卉風荄競綠繁。
千古湘纍呼不起,
強賡楚些慰香魂。

 

Lan cốc kỳ 1

Khởi luân bắc lý dữ đông viên,
Trĩ huỷ phong cai cạnh lục phồn.
Thiên cổ Tương luy hô bất khởi,
Cưỡng canh Sở tá uý hương hồn.

 

Dịch nghĩa

Chẳng cứ là xóm bắc hay vườn đông,
Cỏ non cây mát đua nhau xanh tốt.
Nghìn thuở oan hồn sông Tương, gọi chẳng được,
Gượng ngâm bài Sở tá để an ủi hương hồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Lọ là xóm bắc vườn đông
Cỏ cây chen lá đều trông xanh rờn
Dòng Tương khôn gọi oan hồn
Gượng bài Sở tá mong còn ủi an.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xóm bắc vườn đông khắp mọi vùng
Cỏ cây tươi tốt lá rờn xanh
Sông Tương khôn gọi hồn oan được
Ca Sở đôi câu gởi gắm tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng cứ bắc thôn hay xóm đông,
Cỏ non cây mát lá xanh lồng.
Sông Tương nghìn thuở hồn khôn gọi,
Tá Sở gượng ngâm an ủi hồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cứ gì thôn bắc xóm đông,
Cỏ non cây mát xanh lồng lá non.
Sông Tương nghìn thuở gọi hồn,
Gượng ngâm Tá Sở an lòng hồn thiêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời