Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:39

蘭谷其二

沙石年深細吐花,
清於松月淡於茶。
朝庭欲識花中隱,
休說王家與謝家。

 

Lan cốc kỳ 2

Sa thạch niên thâm tế thổ hoa,
Thanh ư tùng nguyệt đạm ư trà.
Triều đình dục thức hoa trung ẩn,
Hưu thuyết Vương gia dữ Tạ gia.

 

Dịch nghĩa

Sống lâu năm ở nơi cát sỏi, hé nở nụ hoa,
Trong hơn ánh trăng trên ngọn thông, thanh đạm hơn trà.
Triều đình muốn biết hoa ở ẩn trong các loài hoa,
Xin đừng nhắc đến nhà họ Vương và nhà họ Tạ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Cát lầm nảy nở một nhành,
Trong như tùng nguyệt, đạm thanh như trà.
Kẻ hiền quy ẩn trong hoa,
Nhọc chi tìm ở hai nhà Tạ, Vương?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sống nơi cát sỏi hoa vừa hé
Thanh tựa trăng thông đạm tựa trà
Vương Tạ hai nhà thôi chớ nhắc
Hiền tài đâu đó ẩn trong hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cát sỏi lâu năm hé nụ ra,
Trong hơn trăng ánh, đạm hơn trà.
Xin đừng nhắc đến nhà Vương, Tạ
Vua muốn hiền tài trong ẩn hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu năm cát sỏi nụ ra,
Trong hơn trăng ánh, đạm xa hơn trà.
Triều đình muốn biết ẩn hoa,
Nhắc nhà Vương, Tạ người ta không màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời